Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
95
Hôm qua:
226
Tuần này:
571
Tháng này:
3462
Tất cả:
237072

Danh bạ Cán bộ công chức xã Đông Tiến

Ngày 31/08/2017 15:59:30

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG TIẾN

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Chấp

BT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0904.195.016

2

Nguyễn Xuân Thanh

PBT - CT UBND xã

0967.971.568

3

Thiều Viết Đạo

PBT Thường trực

0971.436.638

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT UBND xã

0949.013.797

 

   

6

Tống Văn Chấn

CT MTTQ xã

01687.819.738

7

Thiều Khắc Tình

CT Hội CCB xã

0985.287.689

8

Phạm Thị Thanh

CT Hội LHPN xã

0168.736.6367

9

Nguyễn Thế Quyền

BT Đoàn xã

0913.026.414

10

Hà Kim Sơn

CT Hội ND xã

0977.897.325

11

Nguyễn Thị Hằng

CC Văn phòng – Thống kê

0948.747.835

12

Trần Tiến Hoàn

Trưởng CA xã

0977.821.999

13

Doãn Viết Thành

CHT Quân sự

0169.625.7059

14

Phạm Thị Thu

CC Văn hóa – Thông tin

0904.955.944

15

Nguyễn Thị Đào

CC Chính sách - LĐTBXH

0984.885.725

16

Nguyễn Văn Chương

CC Kế toán ngân sách

0904.913.214

17

Nguyễn Thị Liên

CC Tư pháp – Hộ tịch

0949.361.179

18

Nguyễn Thiêm Dũng

CC Địa chính – Xây dựng

0982.753.246

19

Phạm Văn Quang

CC Địa chính – Nông nghiệp

01234.265.783

DANH SÁCH

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG TIẾN NHIỆM KỲ 2016 - 2020

TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
1
Phạm Văn Chấp
Bí Thư ĐU- CT.HĐND xã
01205.101.288
2
Thiều Viết Đạo
Phó BT TT Đảng uỷ
1971436638
3
Nguyễn Xuân Thanh 
Phó BT- CT.UBND xã
0967.971.568
4
 
  
5
Tống Văn Chấn
Thường vụ đảng uỷ- CT. MTTQ xã
01687.819.738
6
Doãn Viết Thành
Đuv - Phó Ct.HĐND xã
0948.733.389
7
Nguyễn Văn Sơn
Đuv - Phó CT.UBND xã
0949013797
8
TRần Tiến Hoàn
Đuv - Trưởng CA xã
0977821999
9
Tống Văn Hùng
Đuv - Phó CN UBKT Đảng uỷ
0979.926.501
10
Phạm Thị Thanh
Đuv - CT. Hội LHPN xã
01687.366.367
11
Nguyễn Thế Quyền
Đuv - Bí thư Đoàn xã
0973.620.731
12
Thiều Khắc Tình
Đuv - CT. Hội CCB xã
0985.287.689
13
Hà Kim Sơn
Đuv - Phó CT.Hội Nông dân xã
0915.800.658
14
Phạm Ngọc Bích
Đuv - Hiệu trưởng trường THCS
0976.241.345
15
Trần Thị Tuyết
Đuv - Bí thư chi bộ thôn Hiệp Khởi
01667.916.089

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG TIẾN

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Văn Chấp

BT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

0904.195.016

2

Nguyễn Xuân Thanh

PBT - CT UBND xã

0967.971.568

3

Thiều Viết Đạo

PBT Thường trực

0971.436.638

4

Nguyễn Văn Sơn

PCT UBND xã

0949.013.797

 

   

6

Tống Văn Chấn

CT MTTQ xã

01687.819.738

7

Thiều Khắc Tình

CT Hội CCB xã

0985.287.689

8

Phạm Thị Thanh

CT Hội LHPN xã

0168.736.6367

9

Nguyễn Thế Quyền

BT Đoàn xã

0913.026.414

10

Hà Kim Sơn

CT Hội ND xã

0977.897.325

11

Nguyễn Thị Hằng

CC Văn phòng – Thống kê

0948.747.835

12

Trần Tiến Hoàn

Trưởng CA xã

0977.821.999

13

Doãn Viết Thành

CHT Quân sự

0169.625.7059

14

Phạm Thị Thu

CC Văn hóa – Thông tin

0904.955.944

15

Nguyễn Thị Đào

CC Chính sách - LĐTBXH

0984.885.725

16

Nguyễn Văn Chương

CC Kế toán ngân sách

0904.913.214

17

Nguyễn Thị Liên

CC Tư pháp – Hộ tịch

0949.361.179

18

Nguyễn Thiêm Dũng

CC Địa chính – Xây dựng

0982.753.246

19

Phạm Văn Quang

CC Địa chính – Nông nghiệp

01234.265.783

DANH SÁCH

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG TIẾN NHIỆM KỲ 2016 - 2020

TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
1
Phạm Văn Chấp
Bí Thư ĐU- CT.HĐND xã
01205.101.288
2
Thiều Viết Đạo
Phó BT TT Đảng uỷ
1971436638
3
Nguyễn Xuân Thanh 
Phó BT- CT.UBND xã
0967.971.568
4
 
  
5
Tống Văn Chấn
Thường vụ đảng uỷ- CT. MTTQ xã
01687.819.738
6
Doãn Viết Thành
Đuv - Phó Ct.HĐND xã
0948.733.389
7
Nguyễn Văn Sơn
Đuv - Phó CT.UBND xã
0949013797
8
TRần Tiến Hoàn
Đuv - Trưởng CA xã
0977821999
9
Tống Văn Hùng
Đuv - Phó CN UBKT Đảng uỷ
0979.926.501
10
Phạm Thị Thanh
Đuv - CT. Hội LHPN xã
01687.366.367
11
Nguyễn Thế Quyền
Đuv - Bí thư Đoàn xã
0973.620.731
12
Thiều Khắc Tình
Đuv - CT. Hội CCB xã
0985.287.689
13
Hà Kim Sơn
Đuv - Phó CT.Hội Nông dân xã
0915.800.658
14
Phạm Ngọc Bích
Đuv - Hiệu trưởng trường THCS
0976.241.345
15
Trần Thị Tuyết
Đuv - Bí thư chi bộ thôn Hiệp Khởi
01667.916.089