Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
103
Hôm qua:
304
Tuần này:
789
Tháng này:
2115
Tất cả:
125143

QUÁ TRÌNH TU BỔ TÔN TẠO DI TÍCH THIỀU THỐN

Ngày 16/01/2018 14:53:13

Di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Quốc gia năm 1993. Là di tích lâu đời có giá trị lịch sử văn hóa quan trọng, đến năm 2015 đã xuống cấp có nguy cơ hư hỏng và mất mát. Trên cơ sở hiện trạng của di tích chính quyền địa phương, Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Trùng tu tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn” trình Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch. Được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo công văn số 3153/BVHTT-DL/DSVH ngày 4/8/2015 thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn bằng nguồn kinh phí quyên góp từ dòng họ Thiều và nguồn huy động hợp pháp khác. Quyết định 4724/QĐ – UBND ngày 16/11/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định 843/QĐ – UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn, quyết định chủ đầu tư UBND huyện Đông Sơn, đại diện chủ đầu tư Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam với tổng mức đầu tư: 12.330.000.000 đồng. Dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa được khởi công vào tháng 9/2016.

Công trình thi công : Đang hoàn thiện

Quy mô tu bổ, tôn tạo: Mở rộng nền đường từ thôn Nhuận Thạch tới khu di tích, xây dựng hệ thống điện cao hạ áp, mở rộng khu vực đền thờ gần 9000 m2, dựng cột cờ trước sân đền và trên đỉnh núi Đào, xây dựng lại toàn bộ nhà thờ bằng gỗ lim, bậc tam cấp, sân chầu, ban thờ mẫu, nhà bia, lầu hóa vàng, đồ thờ cúng.... Ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, con em họ Thiều trong cả nước, các tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước, nhân dân địa phương đóng góp xây dựng.

Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế các công trình văn hóa.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Hà Nội.

Giám sát thi công: Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Đông Sơn, Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam.

Đền thờ và lăng mộ Thiều Thốn tạo nên không gian văn hóa tâm linh xứng tầm với vị thế di tích Quốc gia, qua đó phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tôn vinh những người có công với nước.

Lễ cắt băng khánh thành

Sau hơn 1 năm thi công, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện Đông Sơn, UBND xã Đông Tiến, sự ủng hộ của nhân dân địa phương, đóng góp của bà con họ Thiều trong cả nước, sự cố gắng của các đơn vị thi công. Đặc biệt sự tham gia tích cực của Ban LL họ Thiều Việt Nam, công trình đã được hoàn thành tháng 8/ Đinh Dậu (2017) đúng vào dịp kỷ niệm 637 năm ngày mất của Danh nhân Thiều Thốn

Lễ rước kiệu từ

Lễ rước kiệu

Đường vào khuôn viên di tích

QUÁ TRÌNH TU BỔ TÔN TẠO DI TÍCH THIỀU THỐN

Đăng lúc: 16/01/2018 14:53:13 (GMT+7)

Di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Quốc gia năm 1993. Là di tích lâu đời có giá trị lịch sử văn hóa quan trọng, đến năm 2015 đã xuống cấp có nguy cơ hư hỏng và mất mát. Trên cơ sở hiện trạng của di tích chính quyền địa phương, Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Trùng tu tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn” trình Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch. Được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo công văn số 3153/BVHTT-DL/DSVH ngày 4/8/2015 thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn bằng nguồn kinh phí quyên góp từ dòng họ Thiều và nguồn huy động hợp pháp khác. Quyết định 4724/QĐ – UBND ngày 16/11/2015 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quyết định 843/QĐ – UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn, quyết định chủ đầu tư UBND huyện Đông Sơn, đại diện chủ đầu tư Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam với tổng mức đầu tư: 12.330.000.000 đồng. Dự án tu bổ, tôn tạo Đền thờ và Lăng mộ Thiều Thốn xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa được khởi công vào tháng 9/2016.

Công trình thi công : Đang hoàn thiện

Quy mô tu bổ, tôn tạo: Mở rộng nền đường từ thôn Nhuận Thạch tới khu di tích, xây dựng hệ thống điện cao hạ áp, mở rộng khu vực đền thờ gần 9000 m2, dựng cột cờ trước sân đền và trên đỉnh núi Đào, xây dựng lại toàn bộ nhà thờ bằng gỗ lim, bậc tam cấp, sân chầu, ban thờ mẫu, nhà bia, lầu hóa vàng, đồ thờ cúng.... Ngân sách tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, con em họ Thiều trong cả nước, các tổ chức và cá nhân trong nước, ngoài nước, nhân dân địa phương đóng góp xây dựng.

Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế các công trình văn hóa.

Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Hà Nội.

Giám sát thi công: Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Đông Sơn, Ban liên lạc họ Thiều Việt Nam.

Đền thờ và lăng mộ Thiều Thốn tạo nên không gian văn hóa tâm linh xứng tầm với vị thế di tích Quốc gia, qua đó phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tôn vinh những người có công với nước.

Lễ cắt băng khánh thành

Sau hơn 1 năm thi công, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện Đông Sơn, UBND xã Đông Tiến, sự ủng hộ của nhân dân địa phương, đóng góp của bà con họ Thiều trong cả nước, sự cố gắng của các đơn vị thi công. Đặc biệt sự tham gia tích cực của Ban LL họ Thiều Việt Nam, công trình đã được hoàn thành tháng 8/ Đinh Dậu (2017) đúng vào dịp kỷ niệm 637 năm ngày mất của Danh nhân Thiều Thốn

Lễ rước kiệu từ

Lễ rước kiệu

Đường vào khuôn viên di tích