Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
417
Tuần này:
1081
Tháng này:
4187
Tất cả:
245795

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn đầu tư

Ngày 03/10/2017 10:29:17

       1. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các ngành nghề chủ lực của địa phương. Tạo mọi điều kiện để thu hút các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp vào lấp đầy khu công nghiệp đã quy hoạch và mở rộng mới các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đầu tư có hiệu quả, có trọng điểm. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở đến các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển của Trung ương, của tỉnh, của huyện cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

3. Tổ chức công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện, xã đã ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp biết, nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, khẩn trương giải quyết các trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, cắt giảm tối đa những thủ tục, giấy tờ không thực sự cần thiết, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng; công bố các quy trình, thủ tục, hồ sơ, các khoản phí và lệ phí để giảm bớt đầu mối, tránh nhũng nhiễu, phiền hà, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức và người dân.

5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên; tập trung giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư.

6. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện dự án. Thường xuyên cập nhật các quy định mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, nhất là những quy định mới về Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

7. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp yêu cầu.  

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và thu hút các nguồn đầu tư

Đăng lúc: 03/10/2017 10:29:17 (GMT+7)

       1. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các ngành nghề chủ lực của địa phương. Tạo mọi điều kiện để thu hút các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp vào lấp đầy khu công nghiệp đã quy hoạch và mở rộng mới các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo đầu tư có hiệu quả, có trọng điểm. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng cơ sở đến các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển của Trung ương, của tỉnh, của huyện cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp, các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

3. Tổ chức công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện, xã đã ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp biết, nghiên cứu tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, khẩn trương giải quyết các trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn.

4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, một cửa liên thông, cắt giảm tối đa những thủ tục, giấy tờ không thực sự cần thiết, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng; công bố các quy trình, thủ tục, hồ sơ, các khoản phí và lệ phí để giảm bớt đầu mối, tránh nhũng nhiễu, phiền hà, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức và người dân.

5. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên; tập trung giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu dân cư.

6. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện dự án. Thường xuyên cập nhật các quy định mới trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, nhất là những quy định mới về Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

7. Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp yêu cầu.