Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
246
Tuần này:
1273
Tháng này:
2397
Tất cả:
236007

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Ngày 09/10/2017 10:16:01

Thực hiện quyết định 73/QĐ- UBND Đông Tiến ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc quyết định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020;

 Thực hiện quyết định 73/QĐ- UBND Đông Tiến ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc quyết định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020;

Ngày 10 tháng 9 năm 2017 trên địa bàn xã Đông Tiến có 5/6 thôn tiến hành Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020. Qua kiểm tra công tác bầu cư Trưởng thôn được các tổ triển khai thực hiện bầu cử một cách nghiêm túc, đúng luật. Trong thời gian tham gia bỏ phiếu, các tổ bầu cử thường xuyên thông tin tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thu xếp thời gian tham gia bỏ phiếu, để đảm bảo tỷ lệ người tham gia đạt kết quả.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử thưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ủy ban nhân dân xã Đông Tiến Quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với các ông, bà có tên sau:

TT

Họ Và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đình Lượng

thôn Nhuận Thạch

Trưởng thôn

01685645113

2

Thiều Khắc Thở

Thôn Triệu Tiền

Trưởng thôn

0904576249

3

Thiều Thị Chiến

Thôn Triệu Xá 1

Trưởng thôn

1259676100

4

Trần Thị Tuyết

Thôn Hiệp khởi

Bí thư Kim Trưởng thôn

0919278529

5

Nguyễn Bá Lâm

Thôn Kim Sơn

Trưởng thôn

01685156852

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Đăng lúc: 09/10/2017 10:16:01 (GMT+7)

Thực hiện quyết định 73/QĐ- UBND Đông Tiến ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc quyết định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020;

 Thực hiện quyết định 73/QĐ- UBND Đông Tiến ngày 18 tháng 8 năm 2017 về việc quyết định ngày bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020;

Ngày 10 tháng 9 năm 2017 trên địa bàn xã Đông Tiến có 5/6 thôn tiến hành Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020. Qua kiểm tra công tác bầu cư Trưởng thôn được các tổ triển khai thực hiện bầu cử một cách nghiêm túc, đúng luật. Trong thời gian tham gia bỏ phiếu, các tổ bầu cử thường xuyên thông tin tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thu xếp thời gian tham gia bỏ phiếu, để đảm bảo tỷ lệ người tham gia đạt kết quả.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử thưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ủy ban nhân dân xã Đông Tiến Quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với các ông, bà có tên sau:

TT

Họ Và Tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Đình Lượng

thôn Nhuận Thạch

Trưởng thôn

01685645113

2

Thiều Khắc Thở

Thôn Triệu Tiền

Trưởng thôn

0904576249

3

Thiều Thị Chiến

Thôn Triệu Xá 1

Trưởng thôn

1259676100

4

Trần Thị Tuyết

Thôn Hiệp khởi

Bí thư Kim Trưởng thôn

0919278529

5

Nguyễn Bá Lâm

Thôn Kim Sơn

Trưởng thôn

01685156852