Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
85
Hôm qua:
409
Tuần này:
494
Tháng này:
4387
Tất cả:
315672

ĐÔNG TIẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Ngày 09/10/2017 10:16:01

Ngày 21/08/2017 UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đến các thôn, đồng thời phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trưởng theo đúng quy trình.

 Ngày 21/08/2017 UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đến các thôn, đồng thời phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trưởng theo đúng quy trình.

Việc tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017 các thôn thực hiện trình tự theo quy trình: Giới thiệu nguồn nhân sự, xây dựng báo cáo, danh sách cử tri và công bố ngày bầu cử.

Các thôn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong một nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào ngày 10 tháng 9 năm 2017.

                                   

ĐÔNG TIẾN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Đăng lúc: 09/10/2017 10:16:01 (GMT+7)

Ngày 21/08/2017 UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đến các thôn, đồng thời phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trưởng theo đúng quy trình.

 Ngày 21/08/2017 UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2020 đến các thôn, đồng thời phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác bầu cử trưởng theo đúng quy trình.

Việc tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

Công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn phải thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 11 và Điều 12 của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ.

Thời gian thực hiện từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 đến ngày 10 tháng 9 năm 2017 các thôn thực hiện trình tự theo quy trình: Giới thiệu nguồn nhân sự, xây dựng báo cáo, danh sách cử tri và công bố ngày bầu cử.

Các thôn tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động trong một nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào ngày 10 tháng 9 năm 2017.

                                   

Giải quyết TTHC