Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
409
Tuần này:
506
Tháng này:
4399
Tất cả:
315684

Xã Đông Tiến quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày 01/03/2017 12:15:06

Là một trong những xã của Huyện Đông Sơn được chọn đến năm 2017 “cán đích” Xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy toàn Đảng, toàn dân xã Đông Tiến đang nô nức hoàn thành các chương trình mục tiêu đề ra.

         Đông Tiến là một xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao nên việc huy động sức dân là có hạn. Hơn nữa, thời điểm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phần lớn người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn.

Trước thực trạng đó, Đảng  ủy, chính quyền đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, treo các băng rôn, khẩu hiệu, loa phóng thanh trên các trục đường, từng thôn, xóm để nhân dân hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, chỉ đạo các thành viên trong BCĐ phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế, như: kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tạo sự đồng thuận để nhân dân gắng sức, chung lòng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào, mặt khác kịp thời biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong toàn xã.

Vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Đông Tiến được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có sự đồng thuận cao giữa Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, đặc biệt các phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công làm đường giao thông trong những năm qua diễn ra rất sôi nổi. Đến hết năm 2016, xã Đông Tiến đã đạt 17 tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng NTM còn lại 2 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Chợ (Tiêu chí Chợ không phải thực hiện).  

Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn – (Ảnh: Th. Ngoan)

Xác định phát triển kinh tế là động lực quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập bảo đảm phát triển nông thôn bền vững. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tranh thủ các chính sách hỗ trợ thoát nghèo như: vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% năm 2017.

Cánh đồng trồng ớt vụ đông 2016 – 2017 xã Đông Tiến (Ảnh: Th. Ngoan)

 Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Đông Tiến cho thấy: Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên; xác định rõ hơn vai trò chủ thể trong xây dựng NTM là người dân – nông dân là “vai chính”; vì lợi ích của người dân trong  xây dựng NTM. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân; khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM. Do đó, diện mạo nông thôn xã Đông Tiến ngày càng khởi sắc; Kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công sở làm việc,… được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện.

Chương trình MTQG xây dựng NTM là chủ trương lớn, vì thế trong thời gian tới xã Đông Tiến cần nắm bắt và triển khai kịp thời các chủ trương, đồng thời bám sát các Nghị quyết, chuyên đề và khung kế hoạch xây dựng NTM của huyện để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình; tăng cường công tác tuyên truyền và coi đây là vấn đề cốt yếu tạo sức lan tỏa rộng khắp về xây dựng NTM trên địa bàn; phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM rộng rãi trong nhân dân.

Ngoài việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, cần phải nhân rộng các điển hình làm tốt trong xã, để tạo niềm tin trong nhân dân. Cán  bộ, Đảng viên phải luôn đi đầu và bám sát nhiệm vụ, gần gũi với nhân dân trong các phong trào xây dựng NTM; thường xuyên tuyên truyền và cử cán bộ hướng dẫn, định hướng cho nhân dân thành lập các mô hình phát triển sản xuất, HTX, các mô hình kinh tế trên địa bàn, thiết kế vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nhân rộng trên địa bàn xã. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên kết với doanh nghiệp; hỗ trợ lãi suất  vốn vay cho các hộ gia đình khi vay vốn sản xuất.

 Với niềm tin, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân trong thời gian tới, xã Đông Tiến tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, công trình của các tiêu chí còn lại, đặc biệt tăng thu nhập cho người dân. Trong đó xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để tạo thêm nguồn lực, động lực về tinh thần trong xây dựng nông thôn mới; “cán đích” theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra./.

Xã Đông Tiến quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2017

Đăng lúc: 01/03/2017 12:15:06 (GMT+7)

Là một trong những xã của Huyện Đông Sơn được chọn đến năm 2017 “cán đích” Xây dựng nông thôn mới, chính vì vậy toàn Đảng, toàn dân xã Đông Tiến đang nô nức hoàn thành các chương trình mục tiêu đề ra.

         Đông Tiến là một xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao nên việc huy động sức dân là có hạn. Hơn nữa, thời điểm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phần lớn người dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước; công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn.

Trước thực trạng đó, Đảng  ủy, chính quyền đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, treo các băng rôn, khẩu hiệu, loa phóng thanh trên các trục đường, từng thôn, xóm để nhân dân hiểu được ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, chỉ đạo các thành viên trong BCĐ phải thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chính sách, chủ trương phù hợp với thực tế, như: kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; tạo sự đồng thuận để nhân dân gắng sức, chung lòng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào, mặt khác kịp thời biểu dương những cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong toàn xã.

Vì vậy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Đông Tiến được triển khai quyết liệt, đồng bộ, có sự đồng thuận cao giữa Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân, đặc biệt các phong trào hiến đất, hiến cây, hiến công làm đường giao thông trong những năm qua diễn ra rất sôi nổi. Đến hết năm 2016, xã Đông Tiến đã đạt 17 tiêu chí trong Chương trình MTQG xây dựng NTM còn lại 2 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Chợ (Tiêu chí Chợ không phải thực hiện).  

Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn – (Ảnh: Th. Ngoan)

Xác định phát triển kinh tế là động lực quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập bảo đảm phát triển nông thôn bền vững. Bên cạnh đó, xã cũng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, tranh thủ các chính sách hỗ trợ thoát nghèo như: vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tiếp cận với các dịch vụ xã hội, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% năm 2017.

Cánh đồng trồng ớt vụ đông 2016 – 2017 xã Đông Tiến (Ảnh: Th. Ngoan)

 Việc chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Đông Tiến cho thấy: Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên; xác định rõ hơn vai trò chủ thể trong xây dựng NTM là người dân – nông dân là “vai chính”; vì lợi ích của người dân trong  xây dựng NTM. Từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của nhân dân; khuyến khích, động viên người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM. Do đó, diện mạo nông thôn xã Đông Tiến ngày càng khởi sắc; Kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, công sở làm việc,… được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện.

Chương trình MTQG xây dựng NTM là chủ trương lớn, vì thế trong thời gian tới xã Đông Tiến cần nắm bắt và triển khai kịp thời các chủ trương, đồng thời bám sát các Nghị quyết, chuyên đề và khung kế hoạch xây dựng NTM của huyện để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể; thường xuyên kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình; tăng cường công tác tuyên truyền và coi đây là vấn đề cốt yếu tạo sức lan tỏa rộng khắp về xây dựng NTM trên địa bàn; phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM rộng rãi trong nhân dân.

Ngoài việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, cần phải nhân rộng các điển hình làm tốt trong xã, để tạo niềm tin trong nhân dân. Cán  bộ, Đảng viên phải luôn đi đầu và bám sát nhiệm vụ, gần gũi với nhân dân trong các phong trào xây dựng NTM; thường xuyên tuyên truyền và cử cán bộ hướng dẫn, định hướng cho nhân dân thành lập các mô hình phát triển sản xuất, HTX, các mô hình kinh tế trên địa bàn, thiết kế vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nhân rộng trên địa bàn xã. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên kết với doanh nghiệp; hỗ trợ lãi suất  vốn vay cho các hộ gia đình khi vay vốn sản xuất.

 Với niềm tin, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân trong thời gian tới, xã Đông Tiến tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục, công trình của các tiêu chí còn lại, đặc biệt tăng thu nhập cho người dân. Trong đó xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để tạo thêm nguồn lực, động lực về tinh thần trong xây dựng nông thôn mới; “cán đích” theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra./.

Giải quyết TTHC