Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
200
Hôm qua:
236
Tuần này:
1163
Tháng này:
2711
Tất cả:
279431

Tiềm năng xã Đông Tiến

Ngày 04/10/2017 15:38:48

          TIỀM NĂNG XÃ ĐÔNG TIẾN
      Đông Tiến là một xã đồng bằng của huyện Đông Sơn, cách trung tâm huyện 3,5 km về phía Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 9 km về phía Tây, có đường Quốc lộ 45 chạy qua.

Với tổng diện tích tự nhiên 517,89 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 357,9 ha chiếm 69,1%; diện tích đất phi nông nghiệp 150,49 ha chiếm 29,1% và diện tích đất chưa sử dụng 9,5 ha chiếm 1,8%. Dân số là 6077 người, phân bố ở 6 thôn (Kim Sơn, Hiệp Khởi, Triệu Xá 1, Triệu Xá 2, Triệu Tiền, Nhuận Thạch).

 

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, xã Đông Tiến đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Tỷ trọng phát triển kinh tế ngày càng tăng, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội địa phương.

Thời điểm hiện tại, ngành nghề sản xuất chính là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Cơ cấu kinh tế ngành: Nông nghiệp chiếm 28%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 44% ; Dịch vụ, thương mại chiếm 28%.

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chủ động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại. Năng suất lúa bình quân năm 2017 ước đạt: 63 tạ/ha; sản lượng lương thực quy thóc đạt: 4.214 tấn = 100,2% KH; giá trị thu nhập/1 đơn vị diện tích canh tác năm 2017 đạt: 85 triệu đồng/ha. Sản xuất vụ đông 2015-2017, diện tích gieo trồng đạt: 35,7 ha, trong đó: Diện tích ớt 10,7 ha; rau màu các loại: 20 ha. 

Từ năm 2013 đến nay chỉ đạo thực hiện tốt mô hình cơ giới hóa trong sản xuất lúa, trong đó: hàng vụ cơ giới hóa làm đất 337,48 ha, thu hoạch  bằng máy gặt đập liên hợp 320 ha, có 65 ha diện tích sử dụng mạ khay, máy cấy đã cho năng suất cao. Quy hoạch xây dựng và triển khai thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn chỉ gieo cấy một loại giống lúa vụ xuân gieo cấy giống lúa TBR 225, vụ mùa gieo cấy BC 15 và Hương thơm Kinh Bắc, có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  lúa cho bà con nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng như: cơ khí, mộc dân dụng, nề, may mặc, đá mỹ nghệ... Dịch vụ được phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân như: dịch vụ các khâu trong nông nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, mua bán sản phẩm nông sản thực phẩm, dịch vụ cơ khí, sửa chữa các phương tiện phục vụ lao động sản xuất và đời sống (toàn xã có 221 hộ); tiếp nhận dịch vụ cho vay của các ngân hàng và từ quỹ tín dụng, dịch vụ vận tải, kinh doanh tổng hợp.

Trong thời gian tới Đông Tiến chủ trương tranh thủ tối đa nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, đứng vào nhóm các xã có kinh tế phát triển của huyện Đông Sơn.

 Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng vùng chuyên sản canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, thủy lợi hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Đầu tư vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương mình.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2012 – 2020:

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 12%.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 là  46 triệu đồng. Giảm hộ nghèo xuống dưới 3%.

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 3.610 tấn.

- Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 đạt 120 tr.đ/ha/năm.

- Đến năm 2020 chuyển 50 ha đất lúa sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, rau màu các loại.

- Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020: 5 thôn.

 

          TIỀM NĂNG XÃ ĐÔNG TIẾN
      Đông Tiến là một xã đồng bằng của huyện Đông Sơn, cách trung tâm huyện 3,5 km về phía Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 9 km về phía Tây, có đường Quốc lộ 45 chạy qua.

Với tổng diện tích tự nhiên 517,89 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 357,9 ha chiếm 69,1%; diện tích đất phi nông nghiệp 150,49 ha chiếm 29,1% và diện tích đất chưa sử dụng 9,5 ha chiếm 1,8%. Dân số là 6077 người, phân bố ở 6 thôn (Kim Sơn, Hiệp Khởi, Triệu Xá 1, Triệu Xá 2, Triệu Tiền, Nhuận Thạch).

 

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, xã Đông Tiến đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ. Tỷ trọng phát triển kinh tế ngày càng tăng, tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội địa phương.

Thời điểm hiện tại, ngành nghề sản xuất chính là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Cơ cấu kinh tế ngành: Nông nghiệp chiếm 28%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 44% ; Dịch vụ, thương mại chiếm 28%.

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chủ động thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại. Năng suất lúa bình quân năm 2017 ước đạt: 63 tạ/ha; sản lượng lương thực quy thóc đạt: 4.214 tấn = 100,2% KH; giá trị thu nhập/1 đơn vị diện tích canh tác năm 2017 đạt: 85 triệu đồng/ha. Sản xuất vụ đông 2015-2017, diện tích gieo trồng đạt: 35,7 ha, trong đó: Diện tích ớt 10,7 ha; rau màu các loại: 20 ha. 

Từ năm 2013 đến nay chỉ đạo thực hiện tốt mô hình cơ giới hóa trong sản xuất lúa, trong đó: hàng vụ cơ giới hóa làm đất 337,48 ha, thu hoạch  bằng máy gặt đập liên hợp 320 ha, có 65 ha diện tích sử dụng mạ khay, máy cấy đã cho năng suất cao. Quy hoạch xây dựng và triển khai thực hiện thành công mô hình cánh đồng mẫu lớn chỉ gieo cấy một loại giống lúa vụ xuân gieo cấy giống lúa TBR 225, vụ mùa gieo cấy BC 15 và Hương thơm Kinh Bắc, có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  lúa cho bà con nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển đa dạng như: cơ khí, mộc dân dụng, nề, may mặc, đá mỹ nghệ... Dịch vụ được phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân như: dịch vụ các khâu trong nông nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, mua bán sản phẩm nông sản thực phẩm, dịch vụ cơ khí, sửa chữa các phương tiện phục vụ lao động sản xuất và đời sống (toàn xã có 221 hộ); tiếp nhận dịch vụ cho vay của các ngân hàng và từ quỹ tín dụng, dịch vụ vận tải, kinh doanh tổng hợp.

Trong thời gian tới Đông Tiến chủ trương tranh thủ tối đa nguồn lực để tập trung phát triển kinh tế xã hội với tốc độ cao và bền vững. Phấn đấu đến năm 2020, đứng vào nhóm các xã có kinh tế phát triển của huyện Đông Sơn.

 Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xây dựng vùng chuyên sản canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, thủy lợi hóa, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Đầu tư vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương mình.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2012 – 2020:

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 12%.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 là  46 triệu đồng. Giảm hộ nghèo xuống dưới 3%.

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 3.610 tấn.

- Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 đạt 120 tr.đ/ha/năm.

- Đến năm 2020 chuyển 50 ha đất lúa sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, rau màu các loại.

- Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020: 5 thôn.