Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
230
Hôm qua:
236
Tuần này:
1193
Tháng này:
2741
Tất cả:
279461

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ

Ngày 26/05/2015 14:59:46

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
Đại hội
Thời gian
Số lượng BCH
Bí thư
Ghi chú
1
25/6/1930
1
Lê Thế Long
Chi bộ Hàm Hạ
2
06/9/1946
1
Lê Chí Thành
HN thành lập chi bộ Trần Phú
3
1947
1
Lê Bá Lễ
Chi bộ Đông Tiến (gồm Đông Thanh, Đông Tiến)
4
1948
3
Lê Bá Lễ
Chi bộ Đông Tiến (Đã tách Cổ Bôn thành lập xã Đông Thanh)
5
1949
 
Lê Tự Do
6
1950
 
Nguyễn Thế Tiếu
7
1951
 
Phạm Văn Đáo
8
1952
 
Phạm Văn Xuyến
9
10/1953
13
Phạm Văn Mai
Chi bộ Đông Tiến
10
10/1954
 
Thiều Viết Ấp
11
1955
9
Thiều Viết Ấp
12
1956
 
Thiều Viết Ấp
13
1957
 
Thiều Viết Ấp
14
1958
11
Thiều Viết Ấp
15
1959
 
Thiều Viết Ấp
16
1960
 
Thiều Viết Ấp
17
3/1961
11
Phạm Văn Son
Đảng bộ Đông Tiến
18
1963
 
Phạm Văn Son
19
1964
11
Phạm Văn Son
20
1965
 
Phạm Văn Son
21
1966
 
Phạm Văn Son
22
2/1967
 
Lê Thị Mùi
23
1968
15
Lê Thị Mùi
24
5/1969
 
Thiều Thị Cảnh
25
1970
 
Thiều Thị Cảnh
26
1971
 
Thiều Thị Cảnh
27
1972
 
Thiều Thị Cảnh
28
1973
 
Thiều Thị Cảnh
29
6/1975
15
Thiều Thị Cảnh
Đảng bộ Đông Tiến
30
3/1977
15
Phạm Văn Chính
31
4/1979
15
Phạm Văn Chính
32
6/1981
15
Chu Tất Tao
33
6/1983
15
Chu Tất Tao
34
5/1985
15
Chu Tất Tao
35
8/1987
13
Lê Văn Nghị
36
9/1990
13
Phạm Văn Cung
37
4/1993
11
Phạm Văn Cung
38
8/1996
11
Lê Bá Tạo
39
8/2000
11
Lê Bá Tạo
40
6/2005
11
Lê Bá Tạo
41
11/2007
11
Tống Văn Chấn
42
12/2013
15
Phạm Văn Chấp
 

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ

Đăng lúc: 26/05/2015 14:59:46 (GMT+7)

CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ
Đại hội
Thời gian
Số lượng BCH
Bí thư
Ghi chú
1
25/6/1930
1
Lê Thế Long
Chi bộ Hàm Hạ
2
06/9/1946
1
Lê Chí Thành
HN thành lập chi bộ Trần Phú
3
1947
1
Lê Bá Lễ
Chi bộ Đông Tiến (gồm Đông Thanh, Đông Tiến)
4
1948
3
Lê Bá Lễ
Chi bộ Đông Tiến (Đã tách Cổ Bôn thành lập xã Đông Thanh)
5
1949
 
Lê Tự Do
6
1950
 
Nguyễn Thế Tiếu
7
1951
 
Phạm Văn Đáo
8
1952
 
Phạm Văn Xuyến
9
10/1953
13
Phạm Văn Mai
Chi bộ Đông Tiến
10
10/1954
 
Thiều Viết Ấp
11
1955
9
Thiều Viết Ấp
12
1956
 
Thiều Viết Ấp
13
1957
 
Thiều Viết Ấp
14
1958
11
Thiều Viết Ấp
15
1959
 
Thiều Viết Ấp
16
1960
 
Thiều Viết Ấp
17
3/1961
11
Phạm Văn Son
Đảng bộ Đông Tiến
18
1963
 
Phạm Văn Son
19
1964
11
Phạm Văn Son
20
1965
 
Phạm Văn Son
21
1966
 
Phạm Văn Son
22
2/1967
 
Lê Thị Mùi
23
1968
15
Lê Thị Mùi
24
5/1969
 
Thiều Thị Cảnh
25
1970
 
Thiều Thị Cảnh
26
1971
 
Thiều Thị Cảnh
27
1972
 
Thiều Thị Cảnh
28
1973
 
Thiều Thị Cảnh
29
6/1975
15
Thiều Thị Cảnh
Đảng bộ Đông Tiến
30
3/1977
15
Phạm Văn Chính
31
4/1979
15
Phạm Văn Chính
32
6/1981
15
Chu Tất Tao
33
6/1983
15
Chu Tất Tao
34
5/1985
15
Chu Tất Tao
35
8/1987
13
Lê Văn Nghị
36
9/1990
13
Phạm Văn Cung
37
4/1993
11
Phạm Văn Cung
38
8/1996
11
Lê Bá Tạo
39
8/2000
11
Lê Bá Tạo
40
6/2005
11
Lê Bá Tạo
41
11/2007
11
Tống Văn Chấn
42
12/2013
15
Phạm Văn Chấp