Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
121
Hôm qua:
246
Tuần này:
1318
Tháng này:
2442
Tất cả:
236052

Kết quả giải quyết TTHC trong ngày

Ngày 22/05/2020 00:00:00

Kết quả giải quyết TTHC trong ngày

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

   XÃ ĐÔNG TIẾN                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 5/ 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính

(STT trong sổ theo dõi hồ sơ)

Tổng số

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Chuyển đổi

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nhượng

  01

22/5

Hằng ĐC

  22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

C. Tặng

  02

22/5

Hằng ĐC

  22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Thùa kế

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa kế + CT

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bủ sung TS

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp mới

01

18/5

Hằng ĐC

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thảo thuận

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Chứng thực

 11

22/5

Hồng TP

 

22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

III

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Khai sinh

  01

22/5

Thu TP

22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Xác nhận TTHN

  01

20/5

Thu TP

 

20/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

3

Kết hôn

 01

20/5

Thu TP

20/5

 

 

 

X

 

 

 

 

4

Bản sao hộ tịch

 04

22/5

Thu TP

 

 22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

5

Khai tử

 01

 22/5

Thu TP

 22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

IV

LĨNH VỰC BTXH + HỎA TÁNG

1

MTP BTXH

02

20/5

Đào CS

 20/5/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỏa táng

01

21/4

Đào CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HS NCT

01

28/4

Đào CS

23/5/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

4

HS BTXH

01

27/4

Đào CS

13/6/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

V

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG + XKLĐ

1

 MTP HHC

  

 

Đào CS

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hồ sơ XKLĐ

 

 

Đào CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MTP NCC

01

13/5

Đào CS

 

X

 

 

 

 

 

 

 

  

Kết quả giải quyết TTHC trong ngày

Đăng lúc: 22/05/2020 00:00:00 (GMT+7)

Kết quả giải quyết TTHC trong ngày

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

   XÃ ĐÔNG TIẾN                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 5/ 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

TT

Mã hồ sơ hành chính

(STT trong sổ theo dõi hồ sơ)

Tổng số

Ngày tiếp nhận hồ sơ

Người nhận

Ngày hẹn trả kết quả

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá hạn giải quyết

Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)

Đang giải quyết TTHC

Đang chờ bổ sung hồ sơ

Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ

Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân

Số ngày quá hạn giải quyết

Thời hạn trả kết quả lần sau

I

. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

Chuyển đổi

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Nhượng

  01

22/5

Hằng ĐC

  22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

C. Tặng

  02

22/5

Hằng ĐC

  22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Thùa kế

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thừa kế + CT

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bủ sung TS

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp mới

01

18/5

Hằng ĐC

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thảo thuận

 

 

Hằng ĐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Chứng thực

 11

22/5

Hồng TP

 

22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

III

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

1

Khai sinh

  01

22/5

Thu TP

22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

2

Xác nhận TTHN

  01

20/5

Thu TP

 

20/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

3

Kết hôn

 01

20/5

Thu TP

20/5

 

 

 

X

 

 

 

 

4

Bản sao hộ tịch

 04

22/5

Thu TP

 

 22/5

 

 

 

X

 

 

 

 

5

Khai tử

 01

 22/5

Thu TP

 22/5

 

 

 

 X

 

 

 

 

IV

LĨNH VỰC BTXH + HỎA TÁNG

1

MTP BTXH

02

20/5

Đào CS

 20/5/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỏa táng

01

21/4

Đào CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HS NCT

01

28/4

Đào CS

23/5/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

4

HS BTXH

01

27/4

Đào CS

13/6/2020

X

 

 

 

 

 

 

 

V

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG + XKLĐ

1

 MTP HHC

  

 

Đào CS

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hồ sơ XKLĐ

 

 

Đào CS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

MTP NCC

01

13/5

Đào CS

 

X