Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Tiến  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu đổi mới; tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích và tạo mọi điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề có tiềm năng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, chất lượng giáo dục đào tạo, công tác an sinh xã hội; tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo bước phát triển toàn diện vững chắc.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản đến năm 2020: 29.300 triệu đồng.

2. Sản lượng lương thực có hạt bình quân hàng năm đạt 3.610 tấn.

3. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2020:

+ Diện tích lúa: 270 ha, năng suất bình quân năm 130 tạ/ha, sản lượng 3.510 tấn.

+ Diện tích ngô: 20ha, năng suất bình quân năm 50tạ/ha, sản lượng 100 tấn.

+ Giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đến năm 2020 đạt 120 tr.đ/ha/năm

+ Đến năm 2020 chuyển 50 ha đất lúa sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản, trồng hoa cây cảnh, rau màu các loại.

4. Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2020: 81.000 con, trong đó: Đàn trâu, bò: 300 con, đàn lợn: 800 con, đàn gia cầm: 79.900 con.

5. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2020: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: 200 hộ.

6.  Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến  năm 2020: 05 doanh nghiệp.

7. Số trang trại trên địa bàn vào năm 2020: 25 trang trại, trong đó có 01 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ nông nghiệp và PTNT.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm 12%.

9.  Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2020 là  46 triệu đồng

10. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020: 100%.

11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hoá đến năm 2020: 90%.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 0,57%.

13. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm: 1-1,2%.

14. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2020: 3,82%.

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020: 90%.

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm: 98,5%.

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đến năm 2020: 87%.

18. Tỷ lệ thôn có nhà văn hoá đến năm 2020: 100%.

19. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2020: 5 thôn.

20. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2: 02 trường.

21. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động: 23%.

22. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 75%.

23. Xã đạt chuẩn y tế: trước năm 2017.

24. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm: 670 người.

25. Số lao động xuất khẩu: 190 người.

26. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2020: 100%.

27. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn môi trường: 100%.

28. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2020: 100%.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394273

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289