Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
222
Hôm qua:
236
Tuần này:
1185
Tháng này:
2733
Tất cả:
279453

Cộng đồng dân cư xã Đông Tiến

Ngày 26/05/2015 18:21:27

Dân số và lao động:
     Toàn xã có 1751 hộ với 6077 nhân khẩu, trong đó có 4317 người trong độ tuổi lao động đạt 71, 04 %, trong đó số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động: 3720 người, đạt 61,2% (nam:1939, động, nữ: 1781). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 3528/3720 đạt 94.8 %. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 2518/3720 đạt 67,7 % (nam: 1327, nữ: 1191) được phân bổ theo cơ cấu kinh tế ngành, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại.

Dân số và lao động:
     Toàn xã có 1751 hộ với 6077 nhân khẩu, trong đó có 4317 người trong độ tuổi lao động đạt 71, 04 %, trong đó số người trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động: 3720 người, đạt 61,2% (nam:1939, động, nữ: 1781). Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: 3528/3720 đạt 94.8 %. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 2518/3720 đạt 67,7 % (nam: 1327, nữ: 1191) được phân bổ theo cơ cấu kinh tế ngành, đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất hiện tại.