Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
301
Tuần này:
879
Tháng này:
6981
Tất cả:
224432

Đảng Bộ Xã Đông Tiến Triển Khai Học Tập Các Chỉ Thị Nghị Quyết Của Trung Ương , Và Sơ Kết 6 tháng Đầu Năm Công Tác Đảng - Nhiệm Vụ Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm 2019

Ngày 10/07/2019 10:01:59

trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra

Đảng Bộ Xã Đông Tiến Triển Khai Học Tập Các Chỉ Thị Nghị Quyết Của Trung Ương , Và Sơ Kết 6 tháng Đầu Năm Công Tác Đảng - Nhiệm Vụ Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm 2019

      Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có hướng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động được thể hiện rõ nét thông qua việc ra mắt một số mô hình tiêu biểu tại các thôn như mô hình "gà mái đẻ ở Kim Sơn", "vườn mẫu ở thôn Triệu Xá ”

 

Công tác xây dựng Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng tổ chức và thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đạt kết quả tốt. Công tác cán bộ được kiện toàn. Công  tác quy hoạch cán bộ được đào tạo gắn với quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng. Công tác kiểm tra, gám sát thực hiện đúng với quy định của cấp trên, khắc phục những biểu hiện mà đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận các vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bên cạnh kết quả làm được cũng mạnh dạn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo như: Hoạt động của Mặt trật và các hội đoàn thể về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và triển khai các chủ trương của cấp trên đôi lúc chậm so với kế hoạch, chưa đạt với yêu cầu đưa ra; Việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa đáp ứng với yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong công việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian đến Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực phát triển kinh tế, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 Cũng tại hội nghị này hội nghị được nghe triển khai quán triệt học tập NQ – 39 /TW của bộ chính trị , Kết luận 44- KL/TW, kết luận 38- KL/TW và quán triệt chỉ thị số 28 – CT/TW của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát , sàng lọc ,đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tin, ảnh: Thiều Ngoan

 

Đảng Bộ Xã Đông Tiến Triển Khai Học Tập Các Chỉ Thị Nghị Quyết Của Trung Ương , Và Sơ Kết 6 tháng Đầu Năm Công Tác Đảng - Nhiệm Vụ Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm 2019

Đăng lúc: 10/07/2019 10:01:59 (GMT+7)

trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra

Đảng Bộ Xã Đông Tiến Triển Khai Học Tập Các Chỉ Thị Nghị Quyết Của Trung Ương , Và Sơ Kết 6 tháng Đầu Năm Công Tác Đảng - Nhiệm Vụ Trọng Tâm 6 Tháng Cuối Năm 2019

      Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương xã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có hướng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động được thể hiện rõ nét thông qua việc ra mắt một số mô hình tiêu biểu tại các thôn như mô hình "gà mái đẻ ở Kim Sơn", "vườn mẫu ở thôn Triệu Xá ”

 

Công tác xây dựng Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng tổ chức và thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện cho cán bộ, đảng viên. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đạt kết quả tốt. Công tác cán bộ được kiện toàn. Công  tác quy hoạch cán bộ được đào tạo gắn với quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng. Công tác kiểm tra, gám sát thực hiện đúng với quy định của cấp trên, khắc phục những biểu hiện mà đảng viên không được làm.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận các vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bên cạnh kết quả làm được cũng mạnh dạn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo như: Hoạt động của Mặt trật và các hội đoàn thể về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và triển khai các chủ trương của cấp trên đôi lúc chậm so với kế hoạch, chưa đạt với yêu cầu đưa ra; Việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chưa đáp ứng với yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong công việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian đến Đảng bộ xã sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực phát triển kinh tế, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển văn hóa – xã hội; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

 Cũng tại hội nghị này hội nghị được nghe triển khai quán triệt học tập NQ – 39 /TW của bộ chính trị , Kết luận 44- KL/TW, kết luận 38- KL/TW và quán triệt chỉ thị số 28 – CT/TW của ban bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát , sàng lọc ,đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tin, ảnh: Thiều Ngoan