Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
154
Hôm qua:
146
Tuần này:
1103
Tháng này:
1103
Tất cả:
294411

Tuyên giáo Đảng ủy xã Đông Tiến

Ngày 22/09/2017 16:45:43

 TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG TIẾN

 

A. CHỨC NĂNG

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, có chức năng: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị - tư tưởng, văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết.

B. NHIỆM VỤ

Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; là Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng ủy xã.

Giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo vừa xây dựng kế hoạch vừa trực tiếp tác nghiệp trên các lĩnh vực sau:

+ Giữ vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Tuyên giáo cùng với mạng lưới cộng tác viên từ xã đến tổ dân phố, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội…là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

+ Phát hiện kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh để tham mưu giúp Đảng ủy các biện pháp giải quyết. Phát hiện kịp thời gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng trong Đảng, trong nhân dân.

+ Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng trong xã, tổ dân phố…thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng.

+ Trực tiếp chỉ đạo về nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội văn nghệ, đài truyền thanh, nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bản tin,…

+ Hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của Đảng bộ, chi bộ.

Tham mưu cho Đảng ủy ủy về kế hoạch, nội dung tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" về tư tưởng, văn hóa, lối sống…

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Chấp

1959

Bí Thư ĐU- Trưởng ban

01205.101.288

2

Nguyễn Văn Sơn

1982

Phó CT.UBND, Phó ban

0949.013.797

3

Nguyễn Thế Quyền

1984

Bí thư Đoàn, Ủy viên trực

0973.620.731

4

Tống Văn Chấn

1960

CT. MTTQ, Ban viên

01687.819.738

5

Thiều Khắc Tình

1966

CT Hội CCB, Ban viên

0985.287.689

6

Phạm Thị Thu

1982

CC Văn hóa, Ban viên

0979.793.468

7

Vũ Xuân Khanh

1955

Chủ tịch Hội Khuyến học

 

 

 

 

Tuyên giáo Đảng ủy xã Đông Tiến

Đăng lúc: 22/09/2017 16:45:43 (GMT+7)

 TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG TIẾN

 

A. CHỨC NĂNG

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ có chức năng là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong lĩnh vực công tác tuyên giáo, có chức năng: chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, tổng kết thực tiễn về công tác chính trị - tư tưởng, văn hoá - văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng, dư luận xã hội, biên soạn tin, bài viết.

B. NHIỆM VỤ

Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức và sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Giúp Đảng ủy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; là Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng ủy xã.

Giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ trong cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ban Tuyên giáo vừa xây dựng kế hoạch vừa trực tiếp tác nghiệp trên các lĩnh vực sau:

+ Giữ vai trò trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Tuyên giáo cùng với mạng lưới cộng tác viên từ xã đến tổ dân phố, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội…là lực lượng quan trọng trong công tác giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo Điều lệ Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

+ Phát hiện kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh để tham mưu giúp Đảng ủy các biện pháp giải quyết. Phát hiện kịp thời gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền và nhân rộng trong Đảng, trong nhân dân.

+ Hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các lực lượng trong xã, tổ dân phố…thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng.

+ Trực tiếp chỉ đạo về nội dung chính trị, tư tưởng của các tài liệu phục vụ cho hoạt động tuyên truyền của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội văn nghệ, đài truyền thanh, nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bản tin,…

+ Hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất của Đảng bộ, chi bộ.

Tham mưu cho Đảng ủy ủy về kế hoạch, nội dung tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" về tư tưởng, văn hóa, lối sống…

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Văn Chấp

1959

Bí Thư ĐU- Trưởng ban

01205.101.288

2

Nguyễn Văn Sơn

1982

Phó CT.UBND, Phó ban

0949.013.797

3

Nguyễn Thế Quyền

1984

Bí thư Đoàn, Ủy viên trực

0973.620.731

4

Tống Văn Chấn

1960

CT. MTTQ, Ban viên

01687.819.738

5

Thiều Khắc Tình

1966

CT Hội CCB, Ban viên

0985.287.689

6

Phạm Thị Thu

1982

CC Văn hóa, Ban viên

0979.793.468

7

Vũ Xuân Khanh

1955

Chủ tịch Hội Khuyến học

 

 

 

 

Giải quyết TTHC