Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Tiến  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Kết quả giải quyết TTHC trong ngày

Đăng lúc: 00:00:00 27/06/2024 (GMT+7)
100%
Print

Kết quả giải quyết TTHc trong ngày

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
   XÃ ĐÔNG TIẾN                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 6 /2024
 
Ngày  27 tháng 6 năm 2024
 
TT
Mã hồ sơ hành chính
(STT trong sổ theo dõi hồ sơ)
 
Tổng số
 
Ngày tiếp nhận hồ sơ
 
Người nhận
 
Ngày hẹn trả kết quả
 
Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC
Hồ sơ quá hạn giải quyết
Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)
Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ)
Đang giải quyết TTHC
Đang chờ bổ sung hồ sơ
Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ
Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân
Số ngày quá hạn giải quyết
Thời hạn trả kết quả lần sau
I
. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1
Chuyển đổi
 
 
Bình  ĐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
C. Nhượng
01
23/01/2024
Bình   ĐC
20/02/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
3
Thùa kế
01
24/4/2024
Bình   ĐC
24/5/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
4
Thừa kế + CT
01
26/04/2024
Bình   ĐC
15/5/2024
X
 
 
   
 
 
 
 
5
Bủ sung TS
02
07/6/2024
Bình   ĐC
25/5/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
6
Cấp mới
02
21/3/2024
Bình   ĐC
15/4/2024
X
 
 
  
 
 
 
 
7
Thoả thuận
 
 
Bình   ĐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Chuyển đổi mục đích
 
 
Bình   ĐC
 
 
 
 
X
 
 
 
 
II
 
1
Chứng thực
07
 
27/6/2024
Thu TP
27/6/2024
 
 
 
X
 
 
 
 
III
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
1
Khai sinh
02
27/6/2024
Thu TP
27/6/2024
 
 
 
X
 
 
 
 
2
Xác nhận TTHN
01
23/4/2024
Thu TP
23/4/2024
 
 
 
 
 
 
 
3
Kết hôn
 01
12/6/2024
Thu TP
12 /6/2024
 
 
 
X
 
 
 
 
4
Bản sao hộ tịch
03
27/6/2024
Thu TP
27/6/2024
 
 
 
X
 
 
 
 
5
 Khai tử
 
 
 Thu TP
 
 
 
 
X
 
 
 
 
6
Đăng ký lại việc sinh
01
 
 Thu TP
 
 
 
 
X
 
 
 
 
IV
LĨNH VỰC BTXH + HỎA TÁNG
1
MTP BTXH
01
06/3/2024
Ngọc CS
06/3/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
2
Hỏa táng
01
22/6/2024
Ngọc CS
22/6/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
3
HS NCT, HSSH
 
 
Ngọc CS
 
X
 
 
 
 
 
 
 
4
HS BTXH
01
26/4/2024
Ngọc CS
20/5/2024
X
 
 
 
 
 
 
 
V
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG + XKLĐ
1
 MTP HHC
 
 
Ngọc CS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hồ sơ XKLĐ
 
 
Ngọc CS
 
 
 
 
X
 
 
 
 
3
MTP NCC, NCT
01
22/4/2024
Ngọc CS
 
X
 
 
 
 
 
 
 
4
MTPDCHT
 
 
Ngọc CS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394273

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289