Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
237
Hôm qua:
236
Tuần này:
1200
Tháng này:
2748
Tất cả:
279468

Đông Tiến triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn xã

Ngày 09/10/2017 09:18:44

Thực hiện quyết định sô 1212/QĐ – UBND ngày 18/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề án “ Phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh, huyện giai đoạn 1017 - 2020

                    Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại hội trường xã Đông Tiến,  Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án: Phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích  trên địa bàn xã Đông Tiến giai đoạn 2017 – 2020 theo đề án 1212 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo an ninh trật tự đã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, các đại biểu nhất trí cao với kế hoạch hoạch triển khai đề án 1212  phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích của Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, mục đích nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, giảm thiểu tối đa các vụ án xãy ra trên địa bàn xã Đông Tiến góp phần hạn chế đối đa các vụ phát sinh tội phạm, tác hại gây ra cho xã hội.

 Qua triển khai kế hoạch các đại biểu thống nhất cao với kế hoạch đã triển khai , trong kế hoạch đã nêu lên các biện pháp phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích vì cuộc sống của nhân dân.  

  Về dự hội nghị đồng chí Phạm Văn Chấp Bí thư đảng ủy cũng thống nhất cao với kế hoạch và quyết định của Ban chỉ đạo an ninh trật tự đã triển khai và có một số ý kiến chỉ đạo:

 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích cho nhân dân hiểu và tham gia thực hiện;

Đôn đốc các thôn bám sát kế hoạch đã triển khai tại hội nghị, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến nhân dân tham gia thực hiện đề án 1212 theo đúng tiến độ và đạt kết quả;

Các đoàn thể triển khai cho các hôi viên đăng ký làm nhiều việt tốt về an ninh trật tự nhằm hạn chế phát sinh tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tổ an ninh hướng dẫn từng hộ ký cam kết tại các tổ dân cư, tham gia thực hiện đề án 1212 đạt kết quả cao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay toàn xã hội đang nổ lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                        Phạm Thu

Đông Tiến triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn xã

Đăng lúc: 09/10/2017 09:18:44 (GMT+7)

Thực hiện quyết định sô 1212/QĐ – UBND ngày 18/04/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề án “ Phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh, huyện giai đoạn 1017 - 2020

                    Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại hội trường xã Đông Tiến,  Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án: Phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích  trên địa bàn xã Đông Tiến giai đoạn 2017 – 2020 theo đề án 1212 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo an ninh trật tự đã khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, các đại biểu nhất trí cao với kế hoạch hoạch triển khai đề án 1212  phòng, chống tội phạm Giết người và tội phạm cố ý gây thương tích của Ban chỉ đạo an ninh trật tự xã, mục đích nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích, giảm thiểu tối đa các vụ án xãy ra trên địa bàn xã Đông Tiến góp phần hạn chế đối đa các vụ phát sinh tội phạm, tác hại gây ra cho xã hội.

 Qua triển khai kế hoạch các đại biểu thống nhất cao với kế hoạch đã triển khai , trong kế hoạch đã nêu lên các biện pháp phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích vì cuộc sống của nhân dân.  

  Về dự hội nghị đồng chí Phạm Văn Chấp Bí thư đảng ủy cũng thống nhất cao với kế hoạch và quyết định của Ban chỉ đạo an ninh trật tự đã triển khai và có một số ý kiến chỉ đạo:

 Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích cho nhân dân hiểu và tham gia thực hiện;

Đôn đốc các thôn bám sát kế hoạch đã triển khai tại hội nghị, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đến nhân dân tham gia thực hiện đề án 1212 theo đúng tiến độ và đạt kết quả;

Các đoàn thể triển khai cho các hôi viên đăng ký làm nhiều việt tốt về an ninh trật tự nhằm hạn chế phát sinh tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tổ an ninh hướng dẫn từng hộ ký cam kết tại các tổ dân cư, tham gia thực hiện đề án 1212 đạt kết quả cao. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay toàn xã hội đang nổ lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                        Phạm Thu