Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Tiến  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM

Đăng lúc: 14:56:55 16/01/2018 (GMT+7)
100%
Print

  

Sau khi tiếp thu chủ trương của tỉnh, huyện về Chương trình MTQG về xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi phải có những bước đi thích hợp, mang tính chiến lược lâu dài.

Ngay từ đầu năm 2011, xã Đông Tiến đã lập quy hoạch, đề án và triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, định hướng đến năm 2020. Đến hết năm 2016, xã đã đạt 17/19 tiêu chí.

Căn cứ kết quả thực hiện, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân xã, BCĐ xã đã đăng ký với BCĐXDNTM huyện và UBND tỉnh phấn đấu về đích năm 2017. Được sự đồng ý của BCĐXDNTM huyện và tỉnh, UBND xã đã xây dựng kế hoạch hoàn thành 19 tiêu chí, xác định nội dung, lộ trình và giải pháp hoàn thành các tiêu chí NTM theo từng tháng, quý, năm; phấn đấu đến hết năm 2017 đạt chuẩn NTM.

Địa phương đã triển khai và quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng NTM và phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn toàn xã.

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý chương trình PTNN và xây dựng NTM, phân công thành viên chỉ đạo, phụ trách các thôn; Kiện toàn BCĐ, BQL chương trình xây dựng NTM do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng BCĐ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã làm phó Trưởng BCĐ kiêm trưởng Ban Quản lý; đồng chí bí thư chi bộ làm trưởng ban phát triển thôn thường xuyên tổ chức giao ban, kiểm tra, chỉ đạo xây dựng NTM, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch và chỉ thị.

Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Đảng bộ đã tập trung công tác tuyên truyền, triển khai vận động nhân dân một cách sâu rộng thông qua các đoàn thể, hội nghị thôn. Các chuyên mục, trang tin, phát thanh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong triển khai xây dựng NTM ở địa phương. Đã xây dựng hoàn chỉnh bộ tranh cổ động trực quan, với 150 phi nhép, panô, 98 băng zôn,154 câu khẩu hiệu tường tuyên truyền chương trình xây dựng NTM ở địa phương; duy trì phát tin 5 lần/tuần, xã đã tổ chức hội nghị mở rộng phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” .

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu mục tiêu xây dựng NTM là sản xuất phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cấp cơ sở hạ tầng KT-XH và người dân có vai trò là chủ thể. Từ đó, đã tích cực tham gia thể hiện qua các việc làm cụ thể như: nhân dân đã nhiệt tình tham gia giải phóng hành lang hai bên đường liên xã, liên thôn, nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ chặt cây, tháo dỡ tường dào, lều quán để tạo sự thông thoáng, tự nguyện hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động mở rộng đường giao thông; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, trồng hoa hai bên lề đường tạo cảnh quan.

Kết quả địa phương đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 2.750 m2 đất, trị giá 1.925 triệu đồng và hàng ngàn ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp vốn xây dựng mới nhà văn hóa thôn, đến nay đã xây dựng mới 6/6 nhà văn hóa thôn;

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức XDNTM do văn phòng NTM tỉnh và huyện tổ chức.

Qua 5 năm tổng nguồn vốn thực hiện chương  trình xây dựng NTM trên địa bàn xã là 168.500 triệu đồng trong đó:

- Ngân sách trung ương: 13.000 triệu đồng, chiếm 7,7 %

- Ngân sách tỉnh: 7.500 triệu đồng, chiếm 4,5 %

- Ngân sách huyện: 2.500 triệu đồng, chiếm  1,5 %

- Ngân sách xã : 24.500 triệu đồng, chiếm 14,5 %

- Huy động con em xa quê, từ thiện: 16.000 triệu đồng, chiếm 9,5 %

- Nhân dân đóng góp (tiền mặt): 105.000 triệu đồng, chiếm 63,3 % (trong đó vốn chỉnh trang nhà ở dân cư là: 95.000 triệu đồng; còn lại là xây nhà văn hóa thôn; đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương bê tông, lắp đặt hệ thống nước sạch).

- Nhân dân hiến đất: 2750 m2, 1250 ngày công lao động.

- Ngày 20/12/2017

Sau khi đi kiểm tra, khảo sát thực tế, Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các xã báo cáo về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM. Qua báo cáo của các xã cho thấy: Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTM, những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM thông qua nhiều hình thức, các xã đã tập trung phát triển sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo... Nhờ đó, đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM.

                                                                                      Thiều Ngoan

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
394273

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289