Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
159
Tuần này:
90
Tháng này:
4690
Tất cả:
281410

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Đông Tiến năm 2017

Ngày 07/03/2017 16:21:40

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, ngay từ đầu năm trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính quyền, UBND xã Đông Tiến đã ban hành các kế hoạch, chương trình để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cách hành chính trên địa bàn năm 2017, UBND xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt:

Niêm yết, công khai thủ tục hành chính, lập sổ theo dõi và các loại phiếu theo Quyết định số 09. Luôn thực hiện “3 không” trong giải quyết công việc: Không phiền hà sách nhiễu; Không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định trình giải quyết công việc; Không trễ hẹn. Có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo trong khi giao tiếp và giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân. Công khai số điện thoại nóng của Chủ tịch UBND xã tại bảng niêm yết thủ tục hành chính để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân khi đến giải quyết công việc.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức trên các lĩnh vực được bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận chuyển cho bộ phận chuyên môn giải quyết đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức bộ phận một cửa.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn tương ứng; luôn tận tình, trách nhiệm trong công việc, nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên, kịp thời cập nhật những quy định mới để áp dụng thực hiện và những quy định không phù hợp với tình hình thực tế kiến nghị sửa đổi. Không gây phiền hà cho công dân và tổ chức dưới mọi hình thức.

UBND xã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bố trí phòng làm việc với diện tích 40m2, trong đó 25 m 2 (62.5%) bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch đảm bảo đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho bộ phận một cửa: hệ thống camera theo dõi với 03 mắt quan sát, 01 bàn làm việc khép kín, 02 máy tính kết nối mạng, 02 máy in, 01 máy photocopy, 01 tủ đựng sách tuyên truyền pháp luật; 01 tủ đựng hồ sơ, tài liệu của bộ phận một cửa, quạt mát và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Nhìn chung, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, công dân. Cở sở vật chất, trang thiết bị ngày một đầy đủ, khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ có kiến thức và năng lực thực tiễn để tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đang ngày một cao hơn. Quá trình giải quyết không có đơn thư, khiếu nại hoặc kiến nghị của người dân về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ cũng như sự chậm trễ của cơ quan nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể khẳng định các tổ chức, công dân cơ bản hài lòng khi đến giao dịch tại cơ quan nhà nước cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động cải cách hành chính  trên địa bàn xã từng bước được cải tiến, đổi mới; chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố và hoàn thiện./.

-NH-

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Đông Tiến năm 2017

Đăng lúc: 07/03/2017 16:21:40 (GMT+7)

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương, ngay từ đầu năm trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính quyền, UBND xã Đông Tiến đã ban hành các kế hoạch, chương trình để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cách hành chính trên địa bàn năm 2017, UBND xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu trên các mặt:

Niêm yết, công khai thủ tục hành chính, lập sổ theo dõi và các loại phiếu theo Quyết định số 09. Luôn thực hiện “3 không” trong giải quyết công việc: Không phiền hà sách nhiễu; Không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định trình giải quyết công việc; Không trễ hẹn. Có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo trong khi giao tiếp và giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân. Công khai số điện thoại nóng của Chủ tịch UBND xã tại bảng niêm yết thủ tục hành chính để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân khi đến giải quyết công việc.

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức trên các lĩnh vực được bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận chuyển cho bộ phận chuyên môn giải quyết đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức bộ phận một cửa.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức. Công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ chuyên môn tương ứng; luôn tận tình, trách nhiệm trong công việc, nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên, kịp thời cập nhật những quy định mới để áp dụng thực hiện và những quy định không phù hợp với tình hình thực tế kiến nghị sửa đổi. Không gây phiền hà cho công dân và tổ chức dưới mọi hình thức.

UBND xã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bố trí phòng làm việc với diện tích 40m2, trong đó 25 m 2 (62.5%) bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch đảm bảo đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho bộ phận một cửa: hệ thống camera theo dõi với 03 mắt quan sát, 01 bàn làm việc khép kín, 02 máy tính kết nối mạng, 02 máy in, 01 máy photocopy, 01 tủ đựng sách tuyên truyền pháp luật; 01 tủ đựng hồ sơ, tài liệu của bộ phận một cửa, quạt mát và các trang thiết bị cần thiết khác đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Nhìn chung, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, công dân. Cở sở vật chất, trang thiết bị ngày một đầy đủ, khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ có kiến thức và năng lực thực tiễn để tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đang ngày một cao hơn. Quá trình giải quyết không có đơn thư, khiếu nại hoặc kiến nghị của người dân về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ cũng như sự chậm trễ của cơ quan nhà nước khi giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể khẳng định các tổ chức, công dân cơ bản hài lòng khi đến giao dịch tại cơ quan nhà nước cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động cải cách hành chính  trên địa bàn xã từng bước được cải tiến, đổi mới; chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao, hoạt động của bộ máy nhà nước ngày càng được củng cố và hoàn thiện./.

-NH-

Giải quyết TTHC